Защитена поръчка

Доверието и сигурността на Потребителите ни е наш ангажимент и работим усилено, за да го градим и пазим!

Какво ти дава Защитената Поръчка

Сигурни разплащания

„Защитената Поръчка“ Ви позволява безопасно да заплащате поръчките си и да получавате суми за тях в банковата Ви карта. В момента на избора на Изпълнител и потвърждаването на поръчката, плащането Ви се запазва със специален режим и се съхранява до успешното приключване на поръчката. Всички сигурни разплащания в Praimgo са възможни, чрез системата за разплащане, която ползваме.

Качествено изпълнение

Качественото изпълнение на услугите в платформата е наша основна цел. Ако не сте доволни от изпълнението на услугата, ние ще направим всичко възможно да съдействаме за корекция или повторно изпълнение на услугата така, че да сме сигурни, че сте удовлетворени. В Praimgo няма да заплатите на Изпълнителя, докато не се уверим, че услугата е изпълнена коректно.

Възстановяване на сумата при неизпълнение

„Защитената Поръчка“ Ви дава гаранция, че в случай на частично изпълнение на задачата или цялостното и неизпълнение, ще Ви съдействаме за възстановяване частично или цялостно на сумата за Поръчката. Също така Praimgo в изключителни случаи дава гаранция за нанесени щети от Изпълнителите, от която може да се възползвате.

Как защитаваме поръчката Ви?

Проверени Изпълнители

Всички Изпълнители в Praimgo биват стриктно проверявани, преди да се убедим, че отговарят на всички изисквания за сигурност на Praimgo. В случай, че имаме съмнения за неизрядни Изпълнители, правим допълнителни проверки, за да гарантираме сигурността и безопасността на Потребителите ни.

Плащане след изпълнение на поръчката

В Praimgo не плащате за поръчката, до момента на потвърждение на изпълнението и. Ако не сте доволни от изпълнението на задачата или тя изобщо не бъде изпълнена, ние ще направим всичко възможно да проверим ситуацията и да съдействаме максимално за отстраняване на проблемите, преди да заплатите за работата.

Оценка и рейтинг на Изпълнителите

Обратната връзка и репутацията на Изпълнителите са от съществено значение за Praimgo. С подробната оценка на Изпълнителите и насърчаването на даване на отзиви от Потребителите, ние създаваме сигурна и прозрачна среда за закупуване на услугите, от които имате нужда. Отзивите за всеки Изпълнител могат да се видят в неговия акаунт. Постоянно проверяваме репутацията на Изпълнителите си и отстраняваме тези, които предоставят нискокачествени услуги.

Препоръки за Безопасност

Имайте предвид, че Изпълнителите в платформата не са служители на Praimgo и носят лична отговорност за качеството си на работа.

Въпреки, че ние правим подробна и постоянна проверка на Изпълнителите, Ви препоръчваме да спазвате няколко основни правила за безопасност.

1. Разгледайте акаунта и отзивите за Изпълнителя, вижте задачите, които е изпълнявал и обратната връзка от Потребителите за него;

2. Опишете подробно изискванията си и се уверете, че Изпълнителят Ви е разбрал правилно;

3. Потвърдете всички условия на Поръчката;

4. Задавайте въпроси на Изпълнителя, ако имате притеснения за сигурността си;

5. Свържете се с Praimgo за съдействие при необходимост.